. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Η εταιρία μας ειδικεύεται στην κατασκευή χάρτινης και πλαστικής τσάντας / σακούλας. Εισάγουμε/εξάγουμε, τυπώνουμε και εμπορευόμαστε είδη συσκευασίας. Συνοδινού Ουρ. & Τοπάλης Νικ ΟΕ.